Sponsoren

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. VSBfonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Er zijn instanties en stichtingen die om verschillende redenen culturele activiteiten in de maatschappij ondersteunen en sponsoren. Ook is Greidebrass door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Zo kreeg Greidebrass ook een aantal donaties van sponsoren voor bijvoorbeeld de ondersteuning bij de oprichting, om instrumenten aan te kopen of als bijdrage aan de kosten voor publieke optredens -en daar gaat het natuurlijk om- Voor het laatste kan met name de bijdrage van De Stichting Ritske Boelema Gasthuis worden genoemd. Dank daar voor.

Hoofdsponsoren

Kalkulatieburo de Bildt B.V.

“De Rekenkamer” Bouwkosteningenieurs

Suwâld

T: 0511-430162

Marnecs Management

Interimmanagement en Bedrijfsadvies

Spannum

W: www.marnecs.com

Veldi

Fiscale advisering, Administraties, Automatisering, Bedrijfseconomische & Juridische zaken, Bemiddeling

Ijsselmuiden

W: www.veldi.nl

Ingenieursbureau De Marne BV

Projectmanagement, Waterbeheersing en Infrastructuur

Bolsward

W: www.marnemanagement.com

Gemeente Franekeradeel

Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

W: www.franekeradeel.nl

Bouwbedrijf Buiteveld Oosterwolde

T: 0516-514363
E: info@buiteveld.nl
W: www.buiteveld.nl

Bouwbedrijf Lont

De Wissel 19
9076 ZN Sint Annaparochie

T: (0518) 40 93 93
W: www.lont.nl

Sponsoren

Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Mr P.J. Troelstraweg 95
8916 CP Leeuwarden

T: 058-2158732

Kalkulatieburo de Bildt BV

“De Rekenkamer”

Symen Halbeswei 2
9265 LL Suwald

T: 0511 430162
F: 0511 430293
E: debildt@xs4all.nl

VDL Stud

Internationaal paardenbedrijf
Bears
W: www.vdlstud.com

Bouwbedrijf Harkema

Lytsebuorren 23
8843 KJ Spannum

T: 0517 – 341 222 of 341 780
F: 0517 – 342 045

Marnecs Management

Interim Management en Bedrijfsadvies

Tsjerkebuorren 27 te Spannum
Postbus 15
8700 AA Bolsward

T: 0517 – 342 926
E: info@marnecs.com
W: www.marnecs.com

Ingenieursbureau De Marne B.V.

Projectmanagement, Waterbeheersing en Infrastructuur

Dhr Ir. F.S. De Haan (dir.)

Postbus 161
8700 AD Bolsward

T: 06-55336656
E: info@marne-management.com
W: www.marne-management.com

Pronamic

Internet, Marketing en WordPress specialist

Burgemeester Wuiteweg 39B
9203 KA Drachten

T: 085 40 11 580
E: info@pronamic.nl
W: www.pronamic.nl

PUUR ijs & chocolade

Heerenveen

W: www.proefpuur.nl

Dutch Delta Marine Solutions BV

Innovatief aannemingsbedrijf in de waterbouw

Harlingen

T: 0655336656

Veldi

Fiscale advisering, Administraties, Automatisering, Bedrijfseconomische en Juridische zaken, bemiddeling

IJsselmuiden

W: www.veldi.nl

Boek Autobedrijf

Arum

W: www.boekautobedrijf.nl

Fa. Jorna

Melkveebedrijf/Fouragehandel

Tzum

T: 0517-452373

Folkertsma Metsel en Klusbedrijf

Wjelsryp

T: 06 27476024
E: info@folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl
W: www.folkertsma-metsel-en-klusbedrijf.nl

Gebroeders Greidanus

Auto Garage – Landbouwmechanisatie – Tuin en Park machines – Hydrauliek

Winsum (Frl)

W: www.greidanuswinsum.nl

Kapsalon Bontje

Wommels

T: 0515-331303

StarKing BV

Friese paarden

Spannum

W: www.starking.nl

pchulpFriesland

Webdesign en computerhulp aan huis

Bolsward

T: 0515 712077
M: 06 34761650
E: info@pchulpfriesland.nl

Freerk Attema Platteland Makelaardij B.V.

Joure

W: www.plattelandmakelaardij.nl

Hanenkampje

Kinderverzorging

Spannum

T: 0517 341700

Automobielbedrijf Wester

Lollum

W: www.garage-wester.nl

Timmerbedrijf F. Gietema

Turfmarkt 91
8754 CJ Makkum

T: 06-38743074
W: www.timmerbedrijf-fgietema.nl

Hanenkampje

Kinderverzorging

Spannum

T: 0517 341700

Automobielbedrijf Wester

Lollum

W: www.garage-wester.nl

Zorgboerderij Berne Wille

Wommelserweg 9
8804 NK Tzum
T: 0517-342412
W: www.bernewille.nl

Aannemersbedrijf Van den Broek & Zn.

Ureterp
T: 0512-342275
E: info@talentinbouwen.nl

Van der Veen Ingenieursbureau

Parkstraat 26b
9001 AT Grou

T: 0566-653893
E: info@vanderveeningenieursbureau.nl

R. de Jong Agraryske Hannel & Leanwurk

Kubaard

T: 06-45132215
W: www.rdejongkubaard.nl

Siegersma Gevelrenovatie

Berltsum

T: 0518- 419295
W: www.siegersmagevelrenovatie.nl

Noflik Easterein

Restaurant Partycentrum

T: 0515 331290
W: www.noflikeasterein.nl

Evert van Dalen Coaching en Advies

Jonkvrouw 11
8607 GR Sneek

T: 06 81397754
E: evert@vandalenadvies.com

Coop Tolsma

Winsum

T: 0517-341669
W: www.coopwinsum.nl

Groencentrum Witmarsum

It Fliet 3
8748 EA Witmarsum

T: 0517-531375
W: www.groencentrumwitmarsum.nl

Stichting TV Bolsward

Grote Dijlakker 28
8701 KW Bolsward

T: 06 83540049